Stichting Behoud Kollenberg 

De afgelopen 50 jaar is Sittard in razend tempo volgebouwd met woonwijken en industriegebieden. Ook Sittards cultuurhistorisch natuurgebied de Kollenberg kreeg 3 bouwfases te verduren, waarvan de laatste in het begin van de jaren negentig werd voltooid. Op dat moment was een groot deel van het prachtige hellingenlandschap voor altijd vernield. Van protest, zoals bij de 2e fase in de jaren zeventig, was zelfs geen sprake meer. Menig Sittardenaar treurt nu nog over het verdwenen stadhuis op de markt, maar over het verdwijnen van een veel ouder Sittards monument, De Kollenberg, hoorde men nauwelijks iemand. Daaraan kwam een eind toen begin 1995 de Stichting Behoud Kollenberg werd opgericht.

De Stichting Behoud Kollenberg zet zich in voor het behoud van dit unieke stuk natuurlandschap in de Gemeente Sittard-Geleen, genaamd De Kollenberg. De Stichting wil deze doelstelling bereiken door onder andere:

  • De landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde van het gebied onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te brengen. Zelfs nu nog weten vele Sittardenaren niet dat je, op een loopafstand van 5 minuten van het centrum, uren in de vrije natuur kunt wandelen en genieten van de mooiste vergezichten.
  • Het benaderen van de in het gebied gevestigde agrariërs en de bij het gebied betrokken instanties zoals het Landschapspark de Graven, met voorstellen voor alternatieve en streekeigen vormen van land- en akkerbouw.
  • Onze wensen en visie, namens onze grote achterban, kenbaar te maken bij de plaatselijke politiek en overheid. Deze bepalen immers door middel van bestemmingsplannen waar wel en waar niet gebouwd mag worden. Gelukkig is men ook in die kringen tot het inzicht gekomen dat welvaart en welzijn mede afhankelijk zijn van een gezond leefklimaat.

Steun ons in ons doel en wordt sympathisant. Meld u nu aan door als sympathisant en door aanmeldformulier in te vullen en ontvang onze nieuwsbrief.

Samen met u staan wij op de bres voor het behoud van een prachtig en uniek stukje natuur: een oase van rust aan de rand van onze mooie, maar ook jachtige stad.